Vedtægter

Vedtægterne vil midlertidigt være tilgængelig herunder indtil hjemmesiden bliver opdateret fredag den 17. januar. Herefter vil de igen være at finde under ‘Downloads’. Vedtægter Rollespilsforeningen Harreskoven 2019 § 1             Foreningens navn er Rollespilsforeningen Harreskoven. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. § 2            Foreningens formål Stk. 1: Foreningen har til formål at arrangere levende rollespil for børn, unge og voksne, herunder særligt månedlige arrangementer i Hareskoven, for derigennem at skabe sociale relationer og et aktivt fællesskab hvor foreningens medlemmer motiveres til at udfolde sig fysisk, praktisk og kreativt. § 3 Medlemmer Stk. 1: Medlemskab af foreningen kan opnås af enhver der …

Continue Reading